Sternik motorowodny

 1. Kursy
 2. Sternik motorowodny

Wymagania:

 • Ukończony 14 rok życia
 • Zgoda rodziców (w przypadku osób niepełnoletnich)
 • Zdanie egzaminu z wymaganej wiedzy i umiejętności

Uprawnienia:

 • Prowadzenie łodzi motorowych po wodach śródlądowych
 • Prowadzenie łodzi o długości kadłuba do 12m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.
 • Osoby w wieku poniżej 16. roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika do 60 kW.

Niezbędne dokumenty:

 • Wniosek o wydanie patentu
 • Zdjęcie 3,5x4,5 cm

Opłata za kurs:

 • 500 zł - podstawowa
 • 450 zł - uczniowie i studenci
 • Opłata egzaminacyjna:
 1. 250 zł - podstawowa
 2. 125 zł - uczniowie i studenci do 26 roku życia

Opłata za wydanie patentu:

 • 50 zł - podstawowa
 • 25 zł - uczniowie i studenci do 26 roku życia
Script logo