Licencja na holowanie

  1. Kursy
  2. Licencja na holowanie

Wymagania:

  • Ukończony 18 rok życia
  • Posiadanie patentu co najmniej sternika motorowodnego
  • Zdanie egzaminu z wymaganej wiedzy i umiejętności

Dokumenty niezbędne na egzaminie:

  • dowód tożsamości np.: dowód osobisty, paszport
  • dowód wpłaty za egzamin
  • ważna legitymacja szkolna/studencka, jeżeli osoba jest uprawniona do zniżki i dokonała 50 % opłaty za egzamin

Dokumenty niezbędne do wydania patentu:

  • zdjęcie o wymiarach 3,5cm x 4,5cm (fotografia nie może być wydrukowana ani zeskanowana)
  • zaświadczenie o zdanym egzaminie
  • kserokopia patentu motorowodnego
  • dowód wpłaty za licencję
  • dowód wpłaty za egzamin

Opłata za kurs:

  • 350 zł – podstawowa
  • 300 zł – uczniowie i studenci oraz uczestnicy innych organizowanych przez nas kursów

Opłata egzaminacyjna:

  • 250 zł – podstawowa
  • 125 zł – uczniowie i studenci do 26 roku życia

Opłata za wydanie patentu:

  • 50 zł – podstawowa
  • 25 zł – uczniowie i studenci do 26 roku życia
Script logo